Hírek

Színházi Törvény

  • Nyomtatás

Felhívjuk figyelmeteket az előkészületben lévő Színházi Törvényre. Kérjük, hogy figyelmesen olvassátok át és észrevételeiteket tegyétek meg!

Kedves Mindenki!

Hosszú várakozás után elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy elkészült a Színházi Törvény  - most már: „a színház- zene- és táncművészet szervezeteinek működéséről, állami támogatásáról és sajátos munkajogi szabályairól szóló törvény részletes koncepciója”. Ezen az elmúlt néhány hónapban több színházi szakember dolgozott az egyes szervezetek által a minisztériumhoz eljuttatott anyagok alapján. A miniszter által felkért munkacsoport tagjai: Gyimesi László, Hegedűs D. Géza, Megyeri László, Novák János, Szabó István, Wettstein Tibor, Magi István.
Az ő munkájuk eredménye ez a tervezet, amely az OKM honlapján (www.okm.gov.hu) mindenki számára elolvasható. Olvasahtó továbbá a Magyar Színházi Társaság honlapján is. www.mszt.org

Október 1-jén az anyagot átadták a három területen működő szakmai szervezeteknek azzal, hogy az összesített javaslatokat 2007. november 9-ig kell visszajuttatnunk.
Arra kérünk mindenkit, hogy az anyag áttanulmányozása után észrevételeiket október 10-ig juttassák el a Társaság titkárságára – az általad képviselt szervezettel/intézménnyel egyeztetve. A beérkezett megjegyzések alapján először a színházi szervezetekkel, majd utána a táncos és zenei szervezetekkel egyeztetve alakítjuk ki a végleges véleményt. Az anyag megvitatásakor a készítésben részt vett szakemberek szívesen állnak rendelkezésre.
Az előzetes elképzelések szerint a minisztériumban november 27-ig kerül államtitkári, majd december 6-ig miniszteri szintre a tervezet megvitatása, s a tervek szerint december 17-ig a kormánykabinet elé kell, hogy kerüljön, hogy a következő év március 31-ig a miniszter be tudja nyújtani a parlamentbe a már kodifikált törvénytervezetet.
Tekintettel arra, hogy az előadóművészet, és azon belül is a színház szempontjából igen fontos, jövőnket döntően befolyásoló dologról van szó, kérünk mindenkit, hogy felelősségteljesen nézze át a tervezetet, s a határidőket betartva jelezze észrevételeit.

Budapest, 2007. október 2.
a Színházi Társaság Elnöksége

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Miniszteri Kabinet
Kabinetfőnök

Lengyel Pál Úr
Elnök részére

Magyar Bábművészek Szövetsége

Budapest
Városligeti fasor 38.
1068

Tisztelt Elnök Úr!

Örömmel értesítem, hogy Dr. Hiller István miniszter úr a 2008. évben rendelkezésre álló keretösszegéből a Weöres Sándor bábprodukciós pályázat meghirdetésére 20.000.000,-Ft elkülönítése felől rendelkezett.

Tájékoztatom, hogy az ügy iratait további ügyintézés végett megküldtük a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának, ahol – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel – gondoskodni fognak a hivatalos értesítés megküldéséről, a szerződéskötésről, illetve ezt követően a támogatási összeg kiutalásáról.

Fentiekre tekintettel további felvilágosításért az NKA Ügyfélszolgálatához (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13., T: 06-1-327-4444, 06-1-327-4445) szíveskedjék fordulni.

Munkájához további sikereket kívánok!

Budapest, 2007. szeptember 15.

Üdvözlettel:
Dr. Balogh Gyula


Dr. Ipkovich György polgármester, Szombathely MJV Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Őszinte örömünkre szolgál, hogy Szombathely városának hamarosan önálló kőszínházi társulata lesz. Külön öröm számunkra, hogy a színház vezetésével Jordán Tamást sikerült megnyerni, aki köztudottan nyitott minden új kezdeményezésre, és minden más előadó művészeti műfajra. (Ezt az évente rendszeresen megrendezésre kerülő POSZT mindennél jobban bizonyítja).

Nyilvánvaló, hogy az Önök színházalapító kezdeményezése – hiszen a Mesebolt Bábszínházat is Önök hívták életre - és szakértelme a garancia arra, hogy a kőszínház megalapítása után a két színház között a jövőben kitűnő munkakapcsolat lesz.

Fontos ez azért, mert egyértelmű, hogy a leendő színház jövőbeni közönségének egy részét a bábszínház fogja bevezetni a báb/színházba és fogja megismertetni, elfogadtatni a báb- később színházba járás szokását.

Szeretnénk megjegyezni, hogy a vidéki városoknak a többségében, ahol báb – és kőszínház is működik, szinte semmilyen kapcsolat sincs a két intézmény között, a kőszínházak munkatársai sokszor még a bábszínházak előadásait sem ismerik. Ugyanakkor abban a néhány városban, ahol valóságos, élő kapcsolat van a két társulat között, nagyon sokat tudnak segíteni egymásnak és szerencsésen egészítik ki egymás működését. Itt most példák hosszú sora következhetne, a műsor tervek egyeztetésétől a színészek-bábszínészek vendégjátékáról, a szükséges technikai eszközök kölcsönadásáról, a különböző rekvizitumok kivitelezésében nyújtható segítség, de azt hiszem nem a példák és lehetőségek felsorolása a fontos.

Amennyiben a kapcsolat jó a két együttes között, a munka során nyilván meg fogják egymást keresni és az együttműködés lehetőségeit is meg fogják találni.

Kérjük, legyenek ebben segítségére mindkét társulatnak és bízunk benne, hogy támogatásukkal mindkét együttes magas szakmai színvonalon fog dolgozni, s együttműködésük példaértékű lehet mind a színházi, mind a bábszínházi szakma számára.

Tisztelettel:
Lengyel Pál
elnök
Magyar Bábművészek Szövetsége