Hírek

Mesebolt Bábszínház (Szombathely)

A költségvetés változása 2007-ben a 2006. évi költségvetéshez képest: 

Fenntartói támogatás:
Megye: - 4.995eFt    -27%
Város:  - 1.172eFt    -10%
Saját bevétel: + 1.110eFt 

Nem terveztük:
üdülési csekk, étkezési utalvány, jutalom

Személyi kiadások:
Előadáspénz -20%
Külsős megbízási díj, utazási költségtérítés -44%

Dologi kiadások:
Szakmai anyag -47%
Kisértékű tárgyi eszköz -83%
Egyéb anyagbeszerzés -75%
Bérleti díj -12%
Szállítás -60%
Karbantartás -67%
Egyéb üzemeltetési kiadás -10%
Reklám, propaganda -50%
Reprezentáció -75%
Egyéb dologi kiadás -75%

A dologi kiadásunk összességében 17%-kal csökkent.