Emlékeztető a Bábművészek Szövetségének 2012. március 8-i üléséről

  • Nyomtatás

Az ülésen jelen vannak: Székely Andrea, Schneider Jankó, Asbóth Anikó és Kiszely Ágnes, később csatlakozott Vajda Márta. Pilári Gábor kórházban van, elvágta a kezét, ezért nem tud jelen lenni.
Asbóth Anikó ismerteti a napirendet:
1.       A Kecskeméti Bábszínházak Találkozója májusi meghiúsulásának okai.
2.       Lengyel Pál elnök halála kapcsán előállt helyzet.
3.       Elnökhelyettes választás.
4.       A tisztújító közgyűlés előkészítése.
5.       Csató Kata felvetésének, - miszerint koncentráljuk erőinket, vizsgáljuk meg hogy az UNIMA és a Bábművész Szövetség egybeolvadása jogi és egyéb szempontok alapján célszerű lenne-e.
6.       Aktuális ügyek
 
1.       Kiszely Ági beszámolt arról, hogy az NKA-hoz beadott pályázat sikertelen volt, mivel a pályázati kiírásban nem szerepelt az, hogy bruttó vagy nettó összeget kell szerepeltetni. A pályázatot bruttóban küldték el, a nettó összeg viszont a pályázható alsó határ alatt volt, ezért érvénytelenítették. Továbbá beszámolt arról, hogy a város – bár évek óta kérik – mégsem szerepelteti városi rendezvényként a fesztivált, arra hivatkozással, hogy ez egy szakmai program és nem férnek be az előadásokra látogatók, ezért mindenképpen olyan időpontra szeretnék tenni, amikor szabadtéri események is rendezhetők. A város pénzügyi vezetésével és a Katona József Színház gazdasági vezetőjével nem jó a viszony, nem segítik a munkájukat, ez is nehezítette a szervezést már a korábbi találkozó esetében. Levelet Írtak Szőcs Géza államtitkárnak: támogatást kértek egy nulladik nap megrendezéséhez, melyre a határon túli színházakat hívnák meg, de nem kaptak választ. Felvetette, hogy meg kellene próbálni elérni, hogy meghívásos pályázat lehetőségét kapja meg az NKA-tól a találkozó, mint az egyetlen bábos
Kérte az Elnökség segítségét a minisztériumhoz és az NKA-hoz történő tárgyalásban, lobbyban. Jelen helyzetben: egyedi pályázatot adnak be, s bizakodnak, hogy sikerül elnyerni a szükséges összeget (15.000.000,- Ft körül van). Felvetődött javaslatként, hogy amennyiben sikerül megrendezni a találkozót akkor kerüljön 2012. szeptember 6-7-8-9-10-ére, mert ez az időpont az időjárás szempontjából alkalmasabb és a színházak évadbeosztásához is jobban igazítható. Ezzel Ági is egyetértett és abban állapodtak meg, hogy hazatérve leegyezteti még az időpontot és körlevelet intéz a színházakhoz, amiben tájékoztatja őket a helyzetről és felteszi azt a kérdést, hogy saját finanszírozásban tudják-e vállalni a részvételt az ősz folyamán, amennyiben nem sikerül előteremteni pályázati forrásból. Felvetődött, hogy „társadalmasítani” kellene a találkozót
2.       Vajda Márta tájékoztatta az elnökséget arról, hogy Lengyel Pali halálával – akitől ma délután búcsúzunk – automatikusan Asbóth Anikó lett az elnök. Elnökhelyettest kell választani.  Egyhangúlag megválasztották a jelenlévő elnökségi tagok Székely Andreát elnökhelyettesnek. Amennyiben lesz Kecskeméten találkozó, ott tudjuk megtartani a tisztújító közgyűlést, addig folytatja a munkát az elnökség. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy be kell jelenteni az új elnököt a cégbíróságon és aláírási címpéldányt is kell készíteni. Ezeket ő bonyolítja. Lengyel Pali temetésére koszorút csináltatott az Elnökség nevében.
3.       Csató Kata felvetésére az UNIMA és a Bábművészek Szövetségének összevonására vonatkozóan felvetődik a kérdés, hogy lehetséges-e jogilag, hogy az UNIMA mint nemzetközi szervezet tagja legyen a Színházi társaságnak illetve mi az egyesülés módja. Ha az érintett tagság megszavazza, akkor lehetséges. Az Elnökség – elvileg – támogatja a felvetést, ha a tagság is elfogadja és a jogi kérdések is tisztázottak. Megbízza az elnököt a jogi kérdések tisztázásával, és Csató Katával történő további egyeztetéssel.
4.       Aktuális ügyek.
Asbóth Anikó az alábbiakról tájékoztatta az Elnökséget:
a NEÉT (Nemzeti Érdekegyeztető Tanács) üléséről, melyet januárban összehívtak a művész nyugdíj eltörlésével kapcsolatban. A NEÉT tiltakozott a törvény ellen, diszkriminatív a törvénynek az a paragrafusa, amely kizárólag 3 nevesített tánc illetve balettegyüttesnél táncoló művészek számára teszi lehetővé a művész nyugdíjat 20 év szolgálati idővel. Az illetékes minisztérium képviselői sem értettek egyet a módosított nyugdíjtörvénnyel.  A NEÉT  a következő javaslatot tette az illetékes miniszternek: 43/A. § (1) Előadó-művészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki
a) összesen legalább – ide nem értve a képzés idejét –
aa)huszonöt éven át magántáncosi, tánckari vagy
ab)harminc éven át magánénekesi, énekesi, zenészi, vagy
ac)harminckettő éven át színészi, bábművészi vagy
ad)húsz éven át artista,
tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott,
b) legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett,
c) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,
 
A további egyeztetések folynak, az elnökségi ülésig nem érkezett további információ.
Továbbá tájékoztatta az elnökséget arról, hogy Majoros Gyula elkészítette a Szövetség díját a korábban elfogadott tervek alapján. 2 db bronz plakett elkészült, az oklevélhez pedig a nyomtatáshoz szükséges CD.
Székely Andrea tájékoztatta az elnökséget, hogy a várhatóan másik épületbe költözik a Kabóca Bábszínház. A Kabóciádé megrendezése is nehéz helyzetbe került, mert a város nem ad támogatást a megrendezéséhez.
 
2012. március 26.
 
                        Asbóth Anikó