Emlékeztető a Bábművészek Szövetségének 2012. szeptember 8-i üléséről

  • Nyomtatás

Helye: Budapest, Kolibri Színház
Jelen vannak: Asbóth Anikó, Székely Andrea, Meczner János, Schneider Jankó, Pilári Gábor
 
Asbóth A. Ismerteti a napirendi pontokat:    
1.       A legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt időszak hírei, problémák.
2.    Az Ea. törvény változásaiból fakadó feladatok problémák.
3.    A Színházi Társaság ülésein elhangzottak összefoglalója .
4.    Az elnökség feladatai.
5.    Honlap aktualizálás.
6.    Egyebek
 
Asbóth A.
•    A Blattner díj feltétel rendszerének változásával kapcsolatban elmondja, hogy a nyár folyamán L. Simon László államtitkár összehívott egy egyeztetést a szakmai szervezetek részvételével a művészeti díjakra vonatkozóan, de sajnos csak az egyeztetést megelőző nap értesítették telefonon, ezért ezen nem tudtunk részt venni. A Vajda Mártától kapott tájékoztatás szerint – aki részt vett az egyeztetésen – ez egy előzetes tájékoztatás volt, azzal az ígérettel, hogy minden szervezet megkapja írásban a változtatási javaslatokat és véleményezheti azt. Az egyeztetésen a szakmai szervezetek kifejtették azon véleményüket, hogy a díjak számának csökkentésével nem értenek egyet. A felemelt pénzügyi keretet üdvözlik. A díjak odaítélésére állított kuratórium miniszter által történő kijelölésével pedig szintén nem tudnak egyetérteni. Sajnos nem kaptunk az egyeztetést követően véleményezésre szánt anyagot, – tudomásunk szerint a többi szakmai szervezet sem. A színházi évadnyitón L. Simon László bejelentette a változásokat. Ezt követően egy levélben kértük arra L. Simon Lászlót, hogy a évente 1 Blattner díjat adjon át a miniszter és annak pénzösszege legyen azonos a Jászai díjjal. (A levelet közzétesszük a honlapunkon.) Sajnos válasz nem érkezett a levelünkre. Ezt követően a Színházi Társaság is megfogalmazott egy nyílt levelet az Államtitkár felé, ami megjelent a sajtóban és a www. szinhaz.hu honlapon. Az erre adott válaszában L. Simon László kifejtette, hogy nem jelezte egyetlen szakmai szervezet sem a kifogását a módosításokkal kapcsolatban. Erre szintén válaszolt a Társaság, ami szintén megtalálható a szinhaz.hu-n és a Színházi Társaság honlapján. Ezek után nem tudjuk, mi fog megjelenni a rendeletben.
•    Az Előadóművészeti Iroda Tao. igazolásaival kapcsolatban: az Iroda több esetben nagyon későn, a bevallásokat közvetlenül megelőző napokban adta ki az igazolásokat, ami bármilyen kifogás esetében megnehezíti a színházak helyzetét és „hitelüket” veszthetik a gazdálkodó szervezeteknél. Az Ea. Iroda nagyon leterhelt és nagyon nehezen érhető el telefonon.
Székely Andrea
•         Beszámolt a legutóbbi elnökségi óta eltelt időszakban lezajlott Színházi Társasági elnökségi ülésén elhangzott témákról.
Asbóth A.
•         A kecskeméti Bábszínházak Találkozóval kapcsolatban: Kiszely Ágitól kapott információk szerint, ebben az évben már nem valósítható meg a találkozó. Kecskemét alpolgármestere találkozót kért L. Simon Lászlótól, amin azt szeretné elérni, hogy a POSZT-hoz hasonló módon kezelje az NKA a Kecskeméti Találkozót és egyedi pályázattal támogassa az NKA, illetve azt, hogy az idénre megítélt 7 millió forintos támogatást a következő évben lehessen igénybevenni. Szeretné, ha az elnökség valamely tagja részt venne a találkozón és egyetért azzal, hogy a bábosok „közügyévé” tegyük a találkozót.
Meczner János
•         Jelezte, hogy október első napjaiban (1-2-3) érkezik Marek Waskiel az egyetem meghívására és a neo avangardról fog előadást tartani. Javasolja, hogy a bábosok számára is tartson work-shopot, amin részt vehetnének a bábszínházak színészei. Ahogyan kialakul a programja, javaslatot tesz a konkrét időpontra.
Asbóth Anikó
•         Felvetette, hogy mivel már az idén elmarad a kecskeméti találkozó, ehhez az eseményhez kapcsoltan lehetne közgyűlést is tartani, mert azt muszáj lenne az idén megtartani.
•         Az NCA-hoz adtunk be működési pályázatot, aminek még nem tudjuk az eredményét. 
•         Felvetette Csató Kata UNIMA elnök javaslatát: a szövetség és az UNIMA hozzon létre egy fúziót. Mivel egyik szerveződés sem nagy létszámú, mindkét szervezet szakmai érdekvédelmi szervezetként működik, tehát sok az azonos pont: egyesítsük erőinket. Az elnökség tagjai kérdéseket és aggályokat fogalmaztak arra vonatkozóan, hogy az UNIMA - nemzetközi szervezetről lévén szó -, szabályzata mennyire engedi meg vagy sem ezt, illetve milyen jogi és egyéb kérdéseket vet fel. Az elnökség megbízta az elnököt, hogy járja körül minden szempontból a lehetséges összeolvadást, vagy együttműködési lehetőséget.
•         Elmondta, hogy készült egy aktualizált lista a szövetség tagjairól. Javasolja, hogy a listát küldjük meg a bábszínházaknak ellenőrzésre, és hívjuk fel az igazgatók figyelmét arra, hogy tájékoztassák a társulatok új tagjait a szövetség tevékenységéről az érdekvédelem jelentőségéről.
Schneider Jankó
•    Elmondta a honlaphoz fűződő észrevételeit. Vállalta, hogy készít egy változatot, amit megküld minden elnökségi tagnak, és azt követően frissíti a honlapot, majd pedig rendszeresen vállalja annak „frissen tartását”.
Pilári Gábor
•       Tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy Kovács Ildikó síremlékére készített kereszt elkészült, annak felavatására a 2012. október 13-i időpontot javasolja. Az elnökség egyetértett a javasolt időponttal. Asbóth Anikó értesíti a szakmai köröket és a síremlék adakozóit a síremlékavatásról.
Az elnökség
•       Megállapodott abban, hogy a közgyűlés időpontját a Marek Waskiel programjához igazítottan egyeztetik. 
•       Levelet intéznek a bábszínházakhoz, hogy ki szeretne szakmai napot tartani a bábszínházában.