Emlékeztető a Bábművészek Szövetségének 2013. március 23-ai üléséről

  • Nyomtatás

Helyszín: Budapest Bábszínház
Jelen vannak: Asbóth Anikó, Székely Andrea, Meczner János, Schneider Jankó,  Sramó Gábor, Láposi Terka, Novák János, Szabó Attila, Kovács Géza
Napirend:
1.      Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményei.
2.      A Blattner díj odaítélésével kapcsolatos történések.
3.      A Hevesi díjra javasolt művészek.
4.      Az Ea. Törvény és rendeleteinek változása. 
5.      A Színházi Társaság Elnöksége üléseiről - Székely Andrea számol be.
6.      A kecskeméti Bábszínházak Találkozójával kapcsolatos állásfoglalás.
Asbóth A. köszönti a megjelenteket. Megállapítja azt, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Pilári Gábor jelezte, hogy nem tud résztvenni a mai ülésen. Ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy kibővített ülést tartunk, mivel több igazgató jelezte, hogy néhány kérdést közösen kellene megvitatnunk.
Meczner J. beszámol arról, hogy a Blattner díj kuratóriumába  a minisztérium Novák Jánost,  Nánay Istvánt és őt kérte fel. Mindhárman jelezték a minisztérium felé, hogy nem értenek egyet a kuratórium összetételével, hiszen a vidéki bábszínházak nincsenek képviselve a kuratóriumban. Annak a véleményüknek is hangot adtak, hogy nem értenek egyet a kétévente egy díj kiadásával, és mindenképpen a díj megosztására szeretnének javaslatot tenni, - amire a törvény is lehetőséget ad, döntésüket ennek megfelelően hozták meg. A díjat március 15-én egyedül Grosschmid Erik vehette át, akinek ezúton is gratulálunk. 
Novák János egyetértett az elmondottakkal, javasolta az évi egy díjat.
Az elnökség állást foglalt amellett, hogy továbbra sem értünk egyet a kétevente egy díjjal és kezdeményezzük a rendelet módosítását.
Asbóth A. elmondja, hogy a Hevesi Sándor díjra is javaslatot tett az elnökség, Kocsis Rozit és Kovács Mártont javasoltuk a díjra. 
Meczner J. beszámol arról, hogy a Bábu Fesztivált – mely egy-két személyes játékok Fesztiváljaként indult - szeretné a jövőben nemzetközivé tenni és több külföldi csoportot is meghívni. A fesztivál teltházzal megy, a jövője a pénztől függ.
Székely A. beszámol arról, hogy szeretne Veszprémben a Kabóciádéhoz kapcsolódóan egy olyan fesztivált elindítani, ami a független társulatok számára jelentene bemutatkozási lehetőséget.
Sramó Gábor elmondja, hogy Metamorfózis címmel rendeznek Pécsett augusztus 25 és 27 között fesztivált, mely nem utódja a Pécsi Nemzetközi Felnőtt Bábfesztiválnak. A művészeti vezetője Szász Zsolt, ő válogatja az előadásokat, egy szempont van: az előadás legyen innovatív. Terveznek egy egynapos szakmai konferenciát is. Egy hónap múlva derül ki, hogy milyen költségvetéssel gazdálkodhatnak. A terveik szerint Liberecből hívnak egy díjnyertes előadást, Lengyelországból egyet, és Besztercebányáról egy Hamlet adaptációt. Veszprémből a Ha-de-de c. alőadást, a Vojtina Alíz c. előadását, Győrből a Metamorfózist és a Budapest Bábszínház Semmi c. előadását.
Asbóth A. javasolja, hogy a 122/2011. sz. rendeletre vonatkozóan kezdeményezze a szövetség a művészi munkakörök körének bővítését és a moratórium meghosszabbítását,  hiszen a bábszínházak objektíve nem tudják teljesíteni 2018-ig a 60 % -os szakirányú végzettségi követelményt, mivel összesen -  a bábszínész képzés beindítása óta – nem végeztek annyian, akik lefedhetnék a bábszínházak létszámigényét és az öregségi nyugdíj korhatárhoz közel lévőket (ha 10 évnél kevesebb idő van hátra) tekintse a rendszer felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezőknek. 
Novák János is javasolja a halasztást. Beszámol arról, hogy Halász János államtitkárnál járt, ahol felvetette azt az évek óta vágyott és képviselt javaslatát, hogy minden magyar gyermek évente legalább egyszer láthasson élő színházi előadást, s ez legyen törvényben rögzített jog. Az államtitkár egyetértett a javaslattal. Elmondja, hogy a Színházi Bizottságban sikerült elérnie, hogy valamennyi bábszínház kiemelt státuszt kapott és bár a központi támogatási  számokat nem mindenhol sikerült a tavalyi szinten tartani, de mindenképpen eredmény, hogy a rendszer nem dőlt össze és működőképesek maradtak a színházak.
Sramó Gábor felvetette azt, hogy a Színművészeti Egyetem végzős hallgatóit jobban tervezetten lehessen kikérni az egyetemről a vidéki bábszínházakhoz, hiszen a legtöbb helyen égető a végzett fiatalok hiánya, nagyon nagy Budapest elszívó hatása és fontos lenne, hogy találkozzanak a vidéki társulatokkal. 
Láposi Terka beszámolt arról, hogy a Korngut Kemény Alapítvány kuratóriumának elnökeként az alapító akaratának megfelelően a hagyatékot szeretné egyben tartva elhelyezni, amire ígéretet kapott Debrecen város vezetésétől, és jelenleg is folynak tárgyalások egy ingatlan megvásárlásáról. Az OSZMI vezetője megkereste az Alapítványt azzal az elképzeléssel, hogy a városligetben épülő múzeumi negyedben szeretne egy épületet a vásári bábjátéknak, ahol fontos szerepet kaphatna a Korngut hagyaték, vagy annak egy része.
Asbóth A.  elmondta, hogy Kiszely Ági az elnökség segítségét kérte abban, hogy a találkozóra való jelentkezéseknél milyen elveket érvényesítsünk:
 
 
A következő javaslatot tettük:
A találkozón való részvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezők kiválasztásáról a Kecskeméti Ciróka Bábszínház igazgatója  , a Magyar Bábművészek Szövetségének Elnöksége  és az UNIMA elnökéből  álló grémium tesz javaslatot.  A meghívásoknál prioritást élveznek:
•         az előadó-művészeti törvény által kiemelt kategóriába sorolt bábszínházak,
•         a mindenkori költségvetés és a rendelkezésre álló idő függvényében:   azok az (elsősorban)  nem alkalmi bábszínházi  társulatok, melyeket a grémium kiválaszt.
a  találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy Kiszely Ági tájékoztatása szerint a  megrendezésének még nincs meg a teljes anyagi fedezete. Szerettek volna egyedi pályázatot beadni az NKA-hoz, de azt a felvilágosítást kapták, hogy ebben az esetben is önrészt kell biztosítaniuk, ami nem áll rendelkezésükre.
A szövetség segítségét és támogatását kérte abban, hogy Halász János Államtitkár Úrral találkozhasson a találkozó jövőjére vonatkozó kérdések megbeszélése végett. A találkozó még áprilisban létrejön, reméljük eredménnyel jár.
 
                    Asbóth Anikó