Megbeszélés 2007 április16 -án 14 órakor a Budapest Bábszínházban

  • Nyomtatás

Jelen vannak: Lengyel Pál elnök, Kocsis Rozi alelnök, Pilári Gábor, Sramó Gábor, Szívós Károly.

Tekintettel arra, hogy a Dr. Schneider Márta államtitkár asszony konkrét ígéretével ellentétben, ebben az esztendőben nem jelent meg Weöres Sándor bábprodukciós pályázat, a vezetőség úgy döntött, hogy a pályázat kiírásának érdekében minden lehetséges lépést megtesz. A beszélgetés során különböző javaslatok hangzottak el, hogy a - remélhetőleg - kiírásra kerülő pályázat mennyiben változzon, milyen módon térjen el az előzőtől (hosszabb felkészülési idő a pályázatok leadására, jelentős kortárs magyar szerzők megkeresése, stb.) Mindenképpen fontos számunkra, hogy ez a pályázati lehetőség, a Katona József pályázathoz hasonlóan, évi rendszerességgel megjelenjen.

A következő téma, amiről hosszan vitatkoztunk, a vidéki bábszínházak finanszírozási rendszere volt.
Ezzel kapcsolatban két fontos tényező van: a minisztérium tőlünk vár javaslatot a finanszírozási probléma megoldására. (Lásd Dr. Schneider Mártának a honlapunkon olvasható levelét.)
A bábszínházak pedig arra várnak, hogy a minisztérium döntsön, mert nem akarnak/akarunk önmagunkról, s persze egymásról dönteni. Ebből adódik, hogy a következő, a 2008-as év költségvetésében a minisztérium nem tervez semmiféle elmozdulást, s ezzel mindképpen torz, - igaz, átlátható - helyzet lenne konzerválva. Ezért úgy határoztunk, hogy május 21 -re meghívjuk a vidéki bábszínházak igazgatóit, hogy közösen keressünk megoldást az így kialakult helyzetre.
A bábszínházak jövőbeli támogatásával kapcsolatban, ami mindenképpen az összes vidéki bábszínháznak nyújtott állami támogatás emelését kellene, hogy jelentse, személyes találkozót kértünk Dr. Hiller István miniszter úrtól. Levelünk ugyancsak olvasható a Bábművészek Szövetségének honlapján.) Ugyanehhez a tervezett találkozóhoz tartozik, hogy változatlanul nem szeretnénk lemondani ebben az esztendőben arról a kb. 30 milliónyi költségvetési kiegészítésről, melyet tavaly nyújtott - akkor még a NKÖM keretéből - az előző kultuszminiszter, Dr. Bozóki András.
Kovács Gábor azzal a kéréssel fordult a Szövetséghez, hogy a Kabóca Bábszínház júniusi mesefesztiválján vállaljon a Szövetség szerepet és a szakmai beszélgetések között tartsunk egy vitaindító előadást a bábművészet elméleti szakemberei képzésének lehetőségéről Magyarországon. A Szövetség nevében a vezetőség a felkérést elfogadta.
Sramó Gábor beszámolt a pécsi Nemzetközi Felnőtt Bábfesztivál előkészületeiről, és felkérte a fesztivál védnökségét vállaló Bábművészek Szövetségének vezetőségét: jelöljön egy személyt a szakmai zsűribe.
Ezt követően Lengyel Pál összefoglalta a győri Vaskakas Bábszínház és a pécsi Bóbita Bábszínház igazgatói pályázatainak kuratóriumában történteket. (Időközben mindkét bábszínház igazgatójának kinevezése megtörtént, s mindkét helyen az eddigi igazgatók fogják folytatni munkájukat.) Beszámolt továbbá a Parlamentben április 3-án az országgyűlés kulturális bizottsága által lefolytatott színházi törvény vitájáról. Előzetes írásbeli kérésünkre a vitán szót emeltek a vidéki bábszínházak finanszírozási helyzetének lehetetlenségéről.
A Budapest Bábszínházban folytatott megbeszélés után a vezetőség átment a Kolibri Bábszínházba, ahol Novák János, az ASSITEJ magyar tagozata elnökének a beszámolóját hallgatta meg, a készülő színházi törvényben a gyerek/bábszínházak problémája körül kialakult, mindannyiunk számára elfogadhatatlan helyzetről. A beszámoló meghallgatását és véleményeink egyeztetését követően megállapodtunk, hogy a helyzet és a legfontosabb tennivalók kapcsán az ASSITEJ, a Magyar Bábművészek Szövetsége, a drámapedagógusokkal együtt közös megbeszélést tart ugyancsak május 21 -én, hétfőn, 14 órakor a Kolibri Pincében.

Budapest, 2007. április 16.

Lengyel Pál - Elnök 
Kocsis Rozi - alelnök
Pilári Gábor, Sramó Gábor, Szívós Károly