A Magyar Bábművészek Szövetsége vezetőségének 2008. december 22-én Budapesten megtartott megbeszélése

  • Nyomtatás

Jelen vannak: Lengyel Pál – elnök, Asbóth Anikó – alelnök, Pilári Gábor, Schneider Jankó, Székely Andrea.

Lengyel Pál beszámolt a Színházi Társaság 2008. december 15-én megtartott közgyűléséről, különös tekintettel a Magyar Bábművészek Szövetségének működéséről tartott ismertetőjéről, s az immár elfogadott Előadó művészeti Törvényről. Szövetségünk munkájáról szóló beszámolót felesleg lenne idézni, mert ez csaknem azonos a kecskeméti összefoglalóval. A társaság különböző szekcióinak vezetőire való tekintettel viszont ismételten megszólítottuk a kritikusokat munkánk figyelemmel kísérésére és a szabadtéri színházak számára felajánlottuk a bábos szakma esetenkénti együttműködését.

Az Előadó művészeti Törvénnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és a törvény bevezetésének menetrendjét Varga Melinda, az OM főelőadója ismertette a közgyűlésen. A közgyűlés jegyzőkönyve ugyancsak olvasható honlapunkon. Az ott elhangzottakon kívül még sikerült megtudni, hogy Schneider Márta államtitkár asszony Varga Melindával együtt januárban és februárban végiglátogatja mindazokat az önkormányzatokat, akik színházakat illetve bábszínházakat működtetnek. Látogatásaik alkalmával megpróbálják felmérni az egyes fenntartóknak a támogatással kapcsolatos szándékát és lehetőségeit, s legfőképpen tájékoztatást adni az újonnan megszületett törvényről, annak szükségességéről és követelmény rendszeréről.
Vezetőségünk a jegyzőkönyvben szereplő és a törvény nyújtotta lehetőségeket nem minden esetben tartotta egyértelműnek és mindenkire egyenlően és egyformán alkalmazhatónak. Ezért igyekeztünk azokat a szempontokat számba venni, amelyeket – véleményünk szerint -, a törvény bevezetésénél alkalmazni kell. Ezek körül most csak néhányat említenénk meg:
milyen lélekszámú településen működik a bábszínház,
mekkora az adott bábszínház vonzáskörzete
hány színház terme van az adott bábszínháznak
hány személyes/ek a nézőtere/
tart- e a bábszínház tájelőadásokat
a jótékonysági előadások nézőszáma bele kerülhet – e a bábszínház nézőszámába, ...
…és így tovább.
Azért nem érdemes valamennyi, a témával kapcsolatos, kérdést felsorolni, mert megfogalmaztunk egy kérdőívet, amelyet egy kísérő levéllel együtt Asbóth Anikó hamarosan eljuttat valamennyi bábszínháznak. Az erre adott válaszokat figyelembe véve szeretnénk majd egy olyan szempont rendszert kialakítani, amely valamennyi bábszínház számára méltányos és senki nem érezheti magát mellőzve. Ennek az általunk javasolt szempont rendszernek az elfogadása után szeretnénk szándékunkat az OM- vel elfogadtatni.
Tekintettel arra, hogy a közeli határidő miatt az idő sürget, ennek a problémának a végiggondolására a többi, megoldásra váró feladattal szemben vezetőségünk mindenképp elsőbbséget adott. Felvetődött, hogy a magán illetve független bábművészek esetében, akiknek később van a regisztrációs időpontja, nem várható – e olyan regisztrációs kérés, amely a szakmai színvonalat tekintve nem lenne indokolt. Erre a vezetőségen belül megoszlottak a vélemények, de abban megegyeztünk, hogy ezzel a problémával is számolni kell, s ha szükséges, elébe kell menni.
Megegyeztünk még abban, hogy az OM-ben mindenképpen el kell érni, hogy a második Weöres Sándor forgatókönyv író és produkciós pályázatnak a következő évben is legyen folytatása.
Székely Andrea beszámolt a veszprémi Kabóca Bábszínházban 2009. február 27-28-án megrendezésre kerülő Bábdramaturgiai Konferencia előkészületeiről.
Megismerkedtünk még Sramó Gábornak a 2010 –es Nemzetközi Felnőtt Bábfesztivál szervezésével kapcsolatos, némiképp megváltozott feltételeivel, és annak költségvetésével. Megegyeztünk, hogy ennek részletes megvitatására következő találkozásunkkor vissza fogunk térni.

Budapest , 2008. december 22.

Lengyel Pál elnök