Top
Image Alt

Zsinórok nélkül – pályázat

Hírek Zsinórok nélkül – pályázat

Zsinórok nélkül – pályázat

A Magyar Bábművészek Szövetsége a X. Színházi Olimpia keretében megvalósuló programsorozat részeként nyílt pályázatot hirdet hazai és külföldi független alkotók együttműködésének, közös alkotómunkájuk támogatására.

A pályázat célja

A pályázat célja olyan közösségi, helyspecifikus bábszínházi előadások, műhelymunkák létrehozása, amelyek az adott lakóközösségek tereiben jönnek létre, építve az ott élők alkotó együttműködésére, s tárgyi, szellemi értékeire. Így a helyi erők közreműködésével, s a munkát vezető művészek sajátos képzőművészeti és színházi világával kiegészülve születik meg a helyspecifikus színházi előadás, műhelymunka.

A pályázat feltételei

A pályázat alapfeltétele, hogy az alkotói folyamatban egy magyar és (legalább) egy külföldi vagy határon túli magyar alkotónak, alkotóközösségnek kell együttműködnie. Az elsődleges cél: új módszereket kereső színházi műhelymunka feltételeinek megteremtése, amit be is lehet mutatni, ott, abban a környezetben, ahol született az előadás vagy az akció. A helyi bemutató létrehozása mellett a pályázat kiírója a produkciónak még egy a helyszínen való bemutatását írja elő. E helyszín lehet a társalkotó(k) lakhelye, vagy a Színházi Olimpia bábos eseményeinek valamelyike. Fontos szempont a saját alkotóenergiákat megújító műhelymunka létrehozása, az alkotóműhelyek közötti kapcsolatépítés.

A pályázók köre

A pályázaton részt vehetnek a Magyar Bábművészek Szövetségének tagjai, valamint a Magyar Bábművészek Szövetsége legalább három tagjának írásbeli ajánlásával rendelkező független alkotóművészek vagy alkotói csoportok.

A pályázathoz szükséges dokumentáció:

– az együttműködő partnerek részletes bemutatása

– részletes munkaterv, szinopszis

– a helyszín(ek) bemutatása

– részletes költségvetés, a várható költségek munkanemekre lebontásával, ütemezésével.

A pályázat összes költségvetési kerete: nettó 20 millió forint.

A pályázható maximális összeg: nettó 4 millió forint. (A támogatás mértékét a kuratórium az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.)

A támogatás folyósítása: Az elnyert támogatás két részletben kerül átutalásra, vállalkozói számla ellenében. A 2. részlet kifizetése az 1. részlet elszámolását követően történik.

A pályázat kiírója:

Magyar Bábművészek Szövetsége

A pályázat lebonyolítója:

Mesebolt Bábszínház

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető a lebonyolító intézmény igazgatójától, a pályázat szakmai vezetőjétől, Kovács Gézától, az alábbi elérhetőségen: +36 20 555 0184.

A döntéshozás folyamata

A benyújtott pályázatokról szakmai kuratórium dönt, melynek tagjai: Asbóth Anikó, Pályi János, Kocsis Rozi, Kovács Géza. A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a döntés meghozatala előtt pályázót konzultációra hívja, és a benyújtott projekttervvel kapcsolatban tisztázó kérdéseket tegyen fel.

A pályázat kiírásának ideje: 2023. 01. 19.

A pályázat benyújtásának ideje: 2023. 02. 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 03. 31.

A pályázatok megvalósításának időszaka: 2023. 04. 01. – 2023. 06. 30.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázat benyújtható:

Kérjük, a küldeményeken tüntessék fel a pályázat címét: Zsinórok nélkül.

Elszámolási kötelezettség:

– részletes költségvetési beszámoló a kiküldésre kerülő táblázat szerint, számlák alapján, s azok, hitelesített másolatainak csatolásával,

– szöveges, filmes és képes beszámoló a munkáról online felületen.

Az elvégzett munkáról szóló szakmai beszámoló és számlaösszesítő táblázat beadásának határideje: 2023.07.31.

A meg nem valósult pályázat, vagy valótlan adatokat tartalmazó beszámoló esetén a pályázati támogatást köteles a pályázatot benyújtó személy, alkotóközösség visszafizetni. Ennek részleteit a megkötendő pályázati szerződés tartalmazza.

Megjegyzés

A pályázat költségvetési keretének forrása a Színházi Olimpia költségvetése, így a pályázat megvalósulásának feltétele, hogy a pályázat finanszírozója és annak lebonyolítója között a támogatási szerződés létrejöjjön.

Magyar Bábművészek Szövetsége

Állami- és magánbábszínházak, bábszínházi alkotók szövetsége.